AudiClub [Latvia]START.LV
Top.LV
PULS.LV Professional statistical system   
 
Gribu kļūt par kluba biedru

Iestāties Latvijas Audi Klubā var jebkurš, kas uzskata sevi par Audi fanu un grib piedalīties kluba dzīvē. Lai kļūtu par pilnvērtīgu Audi Kluba biedru ir nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu (iesniegums.doc) par iestāšanos klubā Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja iesniegumu izskata trīs mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža. Pozitīva lēmuma variantā, Latvijas Audi Kluba biedra kandidāts, nomaksājot iestāšanās un gada maksas tiek pieņemts Latvijas Audi Klubā.
Iesniegumu var atdot Audi kluba viceprezidentiem Leonīdam (26439019), Artjomam (26784887) vai Audi kluba prezidentam Oskaram (29234838) . Biedru karte tiks izgatavota divu nedēļu laikā.

Katrs Latvijas Audi Kluba biedrs saņem:
  - Personīgo biedra karti ar Vārdu un Uzvārdu uz tās;
  - Kluba uzlīmes;
  - Iespēju izmantot kluba atlaides (atlaides ir iespējams realizēt tikai ar biedru karti uzrādot personas apliecinošu dokumentu);
  - Papildus tiesības kluba portālā;
  - Atlaides kluba pasākumos.

Iestāšanās maksa ir 10 Ls.
Kluba biedra gada maksa ir 20 Ls.

Par īpašiem ieguldījumiem kluba attīstībā, pēc valdes lēmuma, biedrs var tikt atbrīvots no gada maksas.

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner
2002-2007 (C) Latvijas Audi Klubs
Powered by GarmTech, Coppermine, Phpbb.